Semester Schedules

Academic Year: 2022–2023

Semesters

Summer 2022 (05-03-2022)
Fall 2022 (08-18-2022)

Book Lists

Summer 2022 (05-09-2022)
Fall 2022 (08-18-2022)

Refund/Semester Dates

Summer 2022
Fall 2022


Past Course Schedules

Academic Year: 2021–2022

Semesters

Summer 2021 (05-17-2021)
Fall 2021 (09-22-2021)
January 2022 (11-17-2021)
Spring 2022 (03-17-2022)

Book Lists

Summer 2021 (04-05-2021)
Fall 2021 (04-07-2021)
January 2022 (11-17-2021)
Spring 2022 (01-31-2022)

Refund/Semester Dates

J-Term 2022
Spring 2022

Academic Year: 2020–2021

Semesters

Summer 2020 (04-29-2020)
Fall 2020 (08-24-2020)
New Courses for Summer and Fall 2020

January 2021 (11-4-2020)
Spring 2021 (02-01-2021)
New Courses for J-Term and Spring 2021 (11-2-2020)

Book Lists

January 2021 (11-6-2020)
Spring 2021 (1-11-2021)
Summer 2020 (5-12-2020)
Fall 2020 (8-31-2020)

Refund/Semester Dates

Summer 2020
Fall 2020
J-Term 2021
Spring 2021

Off-Campus Learning Opportunities

Off-campus Learning Opportunities (10-07-2021)